Investeringar

Sedan starten 2009 har bolaget förvärvat både bostadshus och samhällsfastigheter. Tarpen och dess ägare har förvärvat eller co-investerat i 18 fastigheter, huvudsakligen kommersiella vårdfastigheter med ett total värde strax under 500 Mkr. Tarpens strategi bygger på att förvärva bra samhällsfastigheter i centrala lägen med bra demografiska förutsättningar.

Nuvarande investeringar

Västerås, Sweden

Genom ett dotterbolag, Neprat AB, Tarpen äger ett område i Önsta Gryta-området i Västerås, cirka 5 km norr om stadens centrum. Idag finns det en vårdcentral och Apotek på området. Tarpen håller på att utveckla tomten till ett nytt bostadsområde. Projektet kommer att innehålla över 90 hyreslägenheter i en ny och modern miljö. I samband med projektets uppförande kommer det att finnas plats för några kommersiella lokaler typ butiker.
Västerås, Sweden

Uppsala, Sverige

Tarpen har förvärvat en fastighet centralt belägen i Uppsala. Fastigheten har hittills använts som kontor i ett väletablerat bostadsområde i Uppsala. Tarpen har tecknat ett 15 års hyreskontrakt med en ny hyresgäst och kommer att göra en total ombyggnation av fastigheten för användning för LSS-boende.
Uppsala, Sverige

Historiska investeringar

Västerås, Sverige

Tarpen förvärvade en centralt belägen fastighet i Västerås.  Här bedrivs en kommunal förskola med ett längre hyresavtal.  Byggnaden är 540 kvadratmeter och inom gångavstånd till centrala handelslägen, buss- och tågstation i Västerås.  
Västerås, Sverige

Knivsta, Sverige

Tarpen förvärvade ett specialboende i Knivsta. Hyresgästen är den privata vårdoperatören Humana. Byggnaden är ursprungligen Sveriges första äldreboende och är vackert belägen strax utanför Knivsta, norr om Stockholm.
Knivsta, Sverige

Södertälje, Sverige

Tarpen Förvärvade en vårdfastighet i Södertälje. Hyresgäst är Stockholms Läns Landsting. Fastigheten har nya tillbyggnader och är belägen i den centrala delen av Södertälje.
Södertälje, Sverige

Uppsala, Sverige

Tarpen förvärvade en högkvalitativ fastighet centralt belägen i Uppsala, ca 70 kilometer från Stockholm.  Fastigheten är nyrenoverad och hyresgäst är Humana.     
Uppsala, Sverige

Södertälje, Sverige

Förvärvade Tarpen ett nyligen renoverat gruppboende i Södertälje från en grupp privata investerare. Fastigheten har ett bra läge i Södertälje med väletablerade bostadsområden runtomkring. Hyresgäst är Frösunda Omsorg.
Södertälje, Sverige

Upplands-Bro, Sverige

Tarpen förvärvade en fastighet med två gruppbostäder i Bro i Upplands-Bro kommun ca 3 mil norr om Stockholm. Fastigheten förvärvades från Nordic Care Holding AB och har en uthyrbar yta på 854 kvm. Fastigheten är välbelägen i ett bostadsområde där det under senare år har byggts många nya villor och flerbostadshus. Hyresgäst är Upplands-Bro kommun.
Upplands-Bro, Sverige

Mälardalenportfölj

Tarpen tre fastigheter från Praktikertjänst Fastigheter AB med en total fastighetsyta på 1,827 kvm belägna i Örebro, Västerås och Märsta.

Örebro, Sverige

I ett nybyggt bostadsområde inom gångavstånd från Örebro Universitet ligger detta gruppboende med Frösunda Omsorg som hyresgäst.
Örebro, Sverige

Västerås, Sverige

Belägen i Önsta-Gryta, en förort till Västerås, äger Tarpen en fastighet med vårdcentral och apotek. Hyresgäster är Praktikertjänst och Kronans Apotek.
Västerås, Sverige

Märsta, Sverige

Belägen i nära anslutning till Märsta centrum i Sigtuna ligger detta gruppboende i ett väletablerat bostadsområde. Hyresgäst är Frösunda Omsorg. 
Märsta, Sverige

Bandhagen/Stockholm, Sverige

Tarpen förvärvade ett äldreboende i Bandhagen från HSB, 15 minuter söder om Stockholm. Hyresgäst är Stockholm Stad och operatör är Attendo på ett längre kontrakt.
Bandhagen/Stockholm, Sverige

Sigtuna, Sverige

Tarpen förvärvade ett gruppboende i Sigtuna. Fastigheten är belägen i den äldre delen av Sigtuna och inom gångavstånd till centrum. Hyresgäst är Akida Omsorg, sedan 2014 en del av Ambea-koncernen.
Sigtuna, Sverige

Södertälje, Sverige

Bostadsfastigheter centralt belägna i Södertälje, förvärvade som hyresrätter 2009 och avyttrade som bostadsrätter Q1 2013.
Södertälje, Sverige

Enköping, Sverige

Två bostadsfastigheter med kommersiella lokaler i gatuplan belägna vid torget i Enköping, förvärvade som hyresrätter 2010. 
Enköping, SverigeEnköping, Sverige
Copyright © 2011-2020 Tarpen. All rights reserved.