Västerås, Sweden

Västerås, Sweden

Genom ett dotterbolag, Neprat AB, Tarpen äger ett område i Önsta Gryta-området i Västerås, cirka 5 km norr om stadens centrum. Idag finns det en vårdcentral och Apotek på området. Tarpen håller på att utveckla tomten till ett nytt bostadsområde. Projektet kommer att innehålla över 90 hyreslägenheter i en ny och modern miljö. I samband med projektets uppförande kommer det att finnas plats för några kommersiella lokaler typ butiker.  Tarpen har sålt fastigheten till K-Fastigheter, ett börsnoterade fastighetsbolag.   
Copyright © 2011-2021 Tarpen. All rights reserved.