Om Tarpen

Om Tarpen

Tarpen är ett fastighetsbolag grundat år 2009, som fokuserar på investeringar i samhällsfastigheter i Sverige, huvudsakligen i Mälardalen. Tarpen investerar i fastigheter i bra lägen med stabila kassaflöden och goda utvecklingsmöjligheter. Vårt mål är att erbjuda våra hyresgäster väl anpassade lokaler för att bedriva sina verksamheter på bästa möjliga sätt. Tarpen vill samtidigt erbjuda investerarna en stabil och god avkastning genom förvärv och förvaltning av fastigheter av god kvalité. Sedan mitten av 2010 har bolaget initierat och framgångsrikt avslutat tre investeringskonsortier. Tarpen har levererat en årlig avkastning mellan 10.5% - 13.0%.

Strategi

Tarpen fokuserar på förvärv av samhällsfastigheter antigen med befintliga hyresgäster, alternativ utvecklingsfastigheter där det kan finnas goda möjligheter till att attrahera attraktiva och stabila hyresgäster. Förvärv kan vara både enskilda fastigheter eller en portfölj. Tarpen söker efter bra objekt till ett underliggande fastighetsvärde från 20 MSEK till 100 MSEK i attraktiva lägen.


På Tarpen arbetar vi i nära samarbete med våra hyresgäster genom lokal närvaro och ett gott nätverk av entreprenörer och konsulter för att få bästa hyresanpassning och förvaltning. Tarpen har en organisation med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Organisationen har mångårig kunskap att förvärva, projektutveckla och finansiera samhällsfastigheter.


Kontakta oss


Samhällsfastighet:
(branschdefinition)

”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice.”
 
Copyright © 2011-2021 Tarpen. All rights reserved.